Debattvinjett med bild på Jan-Peter StrömgrenI SHT den 19/11 kastar Lars Lindberg onekligen in en brandfackla i debatten. Han menar att funktionshinderrörelsen hamnat i intellektuell kris och blivit alltmer marginaliserad som samhällsförändrande kraft. Förbunden är splittrade, har blivit fokuserade på sin egen organisation och tappat helhetsperspektivet.
Istället för att utveckla en gemensam och framåtblickande systemkritisk analys, har energin huvudsakligen ägnats åt rutinartade krav på mer resurser. Lars Lindberg avslutar sitt debattinlägg med att en önskan om att funktionshinder inte borde reduceras till en socialpolitisk fråga, utan snarare ”bli en samhällsfråga som berör och engagerar på ett brett plan”.

Precis! Det är just därför vi bildat federationen Lika Unika. I slutet av 2009 gick Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörselskadades Riksförbund, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdom, samt Synskadades Riksförbund samman för att skapa en ny organisation med offensiv inriktning.
Lika Unika är en spjutspets för att genom kampanj och lobbying sätta frågan om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer på den offentliga agendan.

I grunden handlar ju detta om jämlikhet och rättvisa. Personer med funktionsnedsättning ska inte vara någon undantagsgrupp i samhället. Vi har enligt den särskilda FN-konvention som Sverige ratificerat uttryckligen rätt att leva våra liv på samma villkor som alla andra. Det är en självklarhet. Och den självklarheten vill vi att alla ska inse, från makthavare på olika positioner till den breda allmänheten.
MR-perspektivet är vår murbräcka för att riva de hinder som återstår innan även funktionsnedsatta kan leva fullvärdiga liv utan diskriminering vad exempelvis gäller arbete, tillgänglighet och smidig tillgång till hjälpmedel.

Lika Unika är kort sagt redan igång med att försöka uppfylla Lars Lindbergs önskan. I det arbetet välkomnar vi givetvis både honom, liksom alla övriga intresserade, att ansluta sig.

Jan-Peter Strömgren, 
ordförande 
Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Taggar: Funktionshinderrörelsen, Lika Unika

Text:

Kommentarer är avstängda.