Debattvinjett med bild på Inger Hoff och Jahn StridDHR måste bli bättre på att ge medlemmen vad han eller hon vill ha, på att sammanföra medlemmar med liknande intressen och på att ta tillvara medlemmarnas engagemang och erfarenheter! Kan vi uppnå detta och bli en ännu starkare röst för våra rättigheter, om vi organiserar vårt förbund på annat sätt? Om vi frigör tid och resurser genom att släppa kraven på formalia och istället underlätta för nätverk och arbetsgrupper? 

Trenden visar att det finns stort engagemang, att människor har vilja och drivkraft att engagera sig för förändring. Men – samma trend visar också att man efterfrågar enklare och smidigare och framför allt snabbare sätt än att gå den långa vägen genom det traditionella föreningsarbetet.
Nya sätt att påverka och föra debatt, så som sociala medier i form av facebook, twitter och bloggar, utvecklas och möjliggör allt snabbare nyhetsflöde och bredare inflytande.

Vår övertygelse är att vi som förbund måste bli bättre på att ta tillvara och möta det engagemang vi vet finns och vi tror att DHR för att lyckas behöver bredda synen på medlemskap. 
Man ska inte behöva ingå i en avdelningsstyrelse för att få vara med och arbeta med det man brinner för.
Våra avdelningar har en krävande uppgift då dagens organisationsmodell bygger på att alla frågor/intressen ska tillfredsställas inom en liten enhet (avdelningen) där dessutom de som är engagerade har fullt upp med det formella istället för att kunna ägna tid åt erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och ideologiska samtal.

På alla nivåer inom DHR ser vi hur det finns tider och tillfällen då vi har svårt att mäkta med mer än det traditionella föreningsarbetet , men för att vi ska fullfölja vårt uppdrag som samhällsförändrare krävs mer än så. Den politiska världen och samhället i stort förändras allt snabbare och det är med traditionell föreningsdemokrati svårt att matcha och möta upp dessa snabba processer.
Utifrån en motion till förbundsmötet 2009 beslutades att förbundsstyrelsen till förbundsmötet 2013 ska lägga fram ett förslag till hur DHR ska vara organiserat i framtiden.
Frågan är nu, ska vi fortsätta följa den traditionella uppdelningen med avdelningar, distrikt och nationell nivå? Eller ska vi arbeta utifrån en annan modell? Hur möter vi en eventuell indelning av Sverige i regioner i stället för i landsting?
Politiska beslut fattas på alla de nivåer DHR i dag arbetar på, något vi måste förhålla oss till precis som vi måste förhålla oss till verksamhetsbidragens skiftande konstruktioner. Dessutom påverkar EU våra liv allt mer. Behöver vi finnas med i det arbetet än tydligare? I realiteten fattas de beslut som avgör våra medlemmars vardag inte längre på tre, utan på fyra nivåer.

Vid förbundsmötet 2009 tog vi ett första steg då beslut fattades om ändrat påverkansarbete, utifrån Förnyelsegruppens förslag. Förändringar som genomsyrar det verksamhetsprogram vi nu kommit halvvägs i. Nu är det dags att ta nästa steg mot framtidens DHR genom att titta på vår uppbyggnad organisatoriskt.
Hur ska DHR möta en eventuellt förändrad politisk indelning av Sverige om landsting slås ihop?
Kommer människor att vilja engagera sig i DHR om vi behåller den traditionella folkrörelseuppbyggnaden, eller behöver vi andra modeller för medlemskap?
Kan medlemskap direkt i förbundet vara ett komplement till medlemskap i avdelningar? Ska vi än tydligare än i dag erbjuda en möjlighet att engagera sig genom nätverk, istället för som idag behöva ett förtroendeuppdrag för att få jobba med en fråga?
Ska vi överhuvudtaget ha avdelningar och distrikt i framtiden? Det viktiga är att vi genom kunskap byggd på våra medlemmars erfarenheter påverkar samhället och förändrar det till det bättre!

Detta är ett axplock av frågeställningar och vägar för DHRs framtid som vi ser fram emot att diskutera med representantskapets ledamöter i oktober. För att förändra vår organisationsstruktur krävs stadgeändringar och för detta krävs förbundsmötesbeslut.
Ett konkret förslag går ut på remiss under 2012. Förbundsstyrelsen lägger sedan ett slutgiltigt förslag till förbundsmötet 2013.
Hur vill du att framtidens DHR ska vara organiserat? Kontakta oss på org@dhr.se eller ring Ken Gammelgård på 08-685 80 30.

Skribenterna:
Inger Hoff och Jahn Strid ­är ledamöter i DHRs förbundsstyrelse

Elsy Fjellborg-Malaska, Stefan Martinsson och
Gunder Wåhlberg är ledamöter i DHRs Stadge- och organisationsgrupp

Helena Svensson, språkrör Unga rörlesehindrade
Ken Gammelgård, förbundssekreterare
Fredrik Canerstam, organisationsutvecklare
Maria Johansson, förbunds­ordförande DHR, adjungerad

Taggar: DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.