Bengt Östling
Bengt Östling är kassaförvaltare i DHR och sammankallande i den grupp som mejslat fram det nya organisationsförslaget.

Så ska DHR förnyas. Förslagen från förbundsstyrelsen syftar till att skapa en modern organisation som fortsätter att vara en viktig samhällsaktör, skriver Bengt Östling.

Förbundsmötet 2009 innebar startskottet för arbetet att uppdatera DHRs organisation till att passa dagens samhälle. Syftet var att skapa förutsättningar för en modern och flexibel organisation som även i framtiden kan spela en viktig roll i samhället och för personer med nedsatt rörelseförmåga.Sedan dess har flera förslag presenterats, diskuterats och förfinats. Ett tidigare förslag har varit ute på remiss både inom och utanför organisationen och många kloka synpunkter och åsikter har tillförts debatten.

Nu når vi snart resans slut. I oktober landar frågan åter hos förbundsmötet som diskuterar och fattar beslut. Förbundsstyrelsen har lagt fram ett nytt förslag som förbundsmötet ska ta ställning till. Förslaget innehåller flera viktiga delar som vi tror kan bidra till att DHR kan utvecklas och bli starkare som organisation.

Den remissrunda som genomfördes under fjolåret och avslutades i höstas visade att organisationen även i fortsättningen bör bestå av tre nivåer med geografiska områden. Det vill säga egentligen enligt traditionell svensk föreningsstruktur. Ambitionen i arbetet detta år har varit att inom dessa ramar skapa bra förutsättningar för medlemmar och funktionärer att arbeta för DHR:s målsättningar.

Av särskilt intresse tycker jag förslaget om direktval till förbundsmötet är. Möjligheterna för medlemmar att kandidera och välja i ett öppet val. Förbundsmöte vartannat år bör vitalisera den landsövergripande debatten.

Vi föreslår också att disttrikten blir mer flexibla än vad de är idag. I praktiken är det de avdelningar som ingår i ett distrikts geografiska upptagningsområde som tillsammans bestämmer vilken verksamhet distriktet ska ha.Viktigt är dock att vi får en aktiv bevakning av landstings- och regionala frågor.

Vi vill också förbättra förutsättningarna för avdelningarna. Särskilt viktigt är att det stadgefästs att man bedriver social och kamratstödjande verksamhet. Vi är många som inser att dessa verksamheter bidrar till livskraftiga avdelningar runt om i landet.

Mot bakgrund av FN-konventionen och andra dokument vill vi också införa begreppet ”rättighetspolitik” i DHR. Vi kämpar för lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Rättighetspolitik är begreppet!

I övrigt står jag naturligtvis bakom samtliga förslag i ”Organisation 2014” och ser fram mot intensiv och konstruktiv debatt vid höstens förbundsmöte. Tillsammans har vi siktet inställt på att modernisera och vitalisera 90-åringen DHR!

Text:

Kommentarer är avstängda.