Ledarvinjett med bild på Maria JohanssonVi har ändrat namn, vi har nolltolerans mot otillgänglighet när vi deltar och medverkar i olika sammanhang, vi syns allt mer i utåtriktat påverkansarbete och nu tar vi ytterligare ett steg mot att tydligt profilera våra krav på lika rättigheter.
Vid årsskiftet lämnar DHR Handikappförbunden (HSO) på nationell nivå. Det beslutade förbundsstyrelsen vid sitt sammanträde i slutet av februari. Beslutet innebär att vi förtydligar rättighetsperspektivet och ser de frågor vi driver som en förlängning av att alla människor är lika mycket värda.

För att fullt ut kunna föra fram vårt budskap lämnar vi patientperspektivet bakom oss. Det är ett synsätt som inte alls stämmer överens med DHRs budskap. Självklart finns fler inom Handikappförbunden som delar detta avståndstagande men synsättet lever kvar inom samarbetsorganet.
Diskussionen är inte ny utan har pågått länge och nu är rätt tid att fatta beslut.

Naturligtvis finns en risk att vi hamnar vid sidan av, inte i debatten – det tror jag inte – men i de formella sammanhangen. Därför ser vi nu över vilka samrådsmöjligheter vi vill prioritera – samtidigt som vi fortsätter titta på samrådens funktion generellt.

Att inte längre ingå i ett samarbetsorgan, i en paraplyorganisation, ställer naturligtvis höga krav på att hitta andra sätt att bevaka och påverka funktionshinderpolitiken.
Jag har vid flera tillfällen både skrivit och talat om att vi bör vara noga med hur vi använder våra resurser. Är det i de slutna rummen, där vi ofta blir gisslan, eller är det genom att bilda opinion och få allmänheten med oss för att sätta tryck på politiken som vi använder dem på bästa sätt?

Utträdet ser jag inte som ett led i en splittring utan som en handling i linje med samhällsutvecklingen. Vi som har funktionsnedsättning säger nej till att bli behandlade och benämnda som en homogen grupp.
I dagens situation är det bra att flera olika aktörer samarbetar i skiftande konstellationer. För samarbete vill vi definitivt ha, med Handikappförbunden med Lika unika och andra som arbetar för mänskliga rättigheter.

Det är viktigt att göra aktiva val. Förbundsstyrelsen gör valet att DHR på nationell nivå ska vara fristående, med möjlighet att välja samarbetspartner i olika frågor, både inom och utanför funktionshinderrörelsen.

Fotnot: Enligt DHRs stadgar är det förbundsstyrelsen som fattar beslut om förbundets in- och utträde ur samarbetsorgan.
Handikappförbundens olika nivåer är fristående från varandra, varför DHRs avdelningar och distrikt självständigt beslutar om sina egna medlemskap i Handikappförbunden.

Maria Johansson är förbundsordförande i DHR

Taggar: DHR, Handikappförbunden

Text:

Kommentarer är avstängda.