Tiden avslöjar allt


LEDARE: Det är en paradox och realitet att samtidigt som vi fått allt finare ord och tyngre dokument har verkligheten rört sig åt andra hållet, skriver Maria Johansson i sin sista ledare för SHT.

Det går – när man vill


Vallagskommitténs betänkande visar att det går utmärkt att lägga förslag som flyttar fram positionerna, skriver Maria Johansson.

Bevisat duglig


Det blev ännu en gång så tydligt för mig att det är samma strukturer som utestänger, som skapar ett vi och ett dom, oavsett vilket dom vi råkar tillhöra, skriver Maria Johansson.

Vi kontrollerar vår egen framtid


LEDARE | Det råder ingen tvekan om att 90-åringen DHR fortfarande behövs, skriver Maria Johansson och listar tre faktorer som är avgörande för organisationens framtid.

Visst vågar vi!


LEDARE | I DHR ska man inte behöva gå den långa vägen, för att först när man hamnar i en styrelse ges utrymme, skriver Maria Johansson.

Två tankar samtidigt


LEDARE | Komplex verklighet. Vi måste ge den mångfacetterade bilden, även om den inte är lika enkel att förmedla

Krav i ur och skur


LEDARE: Vi börjar bli en del av inventarierna, skriver Maria Johansson om torsdagsaktionen som sedan december förra året finns utanför regeringskansliet med krav om diskrimineringslag.

Vi vet bäst


LEDARE | När funktionshinderörelsen ställs utanför utredningar riskeras inte bara viktig kunskap. Det är också ett brott mot FN-konventionen, skriver Maria Johansson.

Ett tydligare DHR


LEDARE | DHRs utträde ur Handikappförbunden innebär ett definitivt brott med patientperspektivet men ställer också krav på förnyelse, skriver Maria Johansson.

Kampen större än tillgängligheten


LEDARE | Nu avgörs om personer med funktionsnedsättning ska erkännas som en naturlig del av den mänskliga mångfalden, skriver Maria Johansson.