Vi måste visa stolthet


LEDARE | Vi i funktionshinderrörelsen måste sluta tycka synd om oss själva, skriver Maria Johansson.

Det är nog nu!


LEDARE| Det finns ingen anledning att tillåta att vi blir alibin i kampen om väljarnas sympatier, skriver Maria Johansson.

Panik i regeringen om LSS


LEDARE | Regeringens iver att hålla nere assistanskostnaderna kan spilla över på LSS reformens intentioner, skriver Maria Johansson.

Det som syns i snö


LEDARE | Frånvaron av det omtalade perspektivskiftet avspeglar sig även i snöröjningen, skriver Maria Johansson.

Alla har lika värde


LEDARE | På samma sätt som vi kämpar emot diskriminering utifrån funktionsnedsättning tar vi ställning emot diskriminering eller särbehandling av andra grupper. Själva vet vi hur det är att inte räknas med fullt ut, skriver Maria Johansson.

Ta din plats i valrörelsen!


LEDARE | Om inte vi hävdar vår rätt kan vi inte räkna med att någon annan gör det, skriver Maria Johansson.