Maria Johansson
Maria Johansson är förbundsordförande i DHR

I mitten av april överlämnade Vallagskommittén sitt slutbetänkande. Förslaget sätter stopp för användadet av otillgängliga vallokaler och skulle på flera sätt göra det lättare att rösta för många människor med funktionsnedsättning. Betänkandet visar tydligt att det går utmärkt att lägga förslag som flyttar fram positionerna.

Förhoppningsvis medför förslaget att berättelserna om röster avlämnade utomhus nedanför en utestängande trappa snart är ett minne blott. Dessutom kan betydligt fler människor, bland annat de som på grund av nedsatt handfunktion har svårt att själv lägga ned sin valsedel i ett kuvert, bevara sin valhemlighet genom att rösta elektroniskt.

Samma morgon som utredningen överlämnades skrev Beatrice Ask i sin Facebook-status att ”[det] borde väl vara självklart att folk ska kunna ta sig in för att rösta”. På samma sätt som hon tog tydlig ställning, vill jag se att andra ministrar i regeringen agerar.

Jag hoppas att vi inom den närmaste framtiden får uppleva följande utspel från regeringen:

  • Utbildningsminister Jan Björklund slår fast att det från och med nu ska ställas krav på tillgänglighet för att få tillstånd att bedriva friskoleverksamhet.
  • Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd förtydligar att blir det nolltolerans för diskriminerande fordon i kollektivtrafiken, operatörerna har ju haft drygt tre decennier på sig.
  • Barn- och äldreminister Maria Larsson tillkännager att nu är det dags att ta tag i hjälpmedelsfrågan – självklart krävs där en rättighetslagstiftning. Hon passar också på att vända assistansdebatten från att handla om fusk och neddragningar till att fokusera på vad som krävs för att alla ska ha möjlighet att leva självständigt.

Jag vill också höra bostadsminister Stefan Atte­fall konstatera att det är dags att tänka hållbarhet, långsiktighet och delaktighet när vi bygger samtidigt som han slår näven i bordet och med kraft kräver att minimikraven i bygglagstiftningen ska efterlevas.

Med detta vill jag säga: Med tydliga föresatser, välskrivna direktiv samt rättigheter och medborgarskap utifrån FN-konventionen som ledstjärna går det att förändra samhället! Därför – låt oss nu hjälpas åt att uppmärksamma och uppmuntra Vallagskommitténs demokratifrämjande förslag så det förverkligas.

PS: Vet att det finns oro för att självbestämmandet sätts åt sidan om den elektroniska röstningen går igenom. Jag kan förstå farhågan. Möjliggör i så fall e-röstning enbart i vallokalen, inte i hemmet. Säg ja till denna utvidgning av rösträtten och valhemligheten!

Maria Johansson är förbundsordförande i DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.