Ledare Maria JohanssonFrågan om bristande tillgänglighet ska klassas som olaglig diskriminering är större än själva frågan om tillgänglighet och användbarhet. Den handlar helt enkelt om vilken plats funktionshinderperspektivet ska ha i svenska politik och i svensk lagstiftning.
Den handlar om huru­vida personer med funktionsnedsättning ska erkännas som den naturliga del av den mänskliga mångfalden som vi är, eller om vi även fortsättningsvis ska tas med i beräkningen lite vid sidan av, i efterhand.
Hur denna fråga hanteras är avgörande för om utvecklingen mot ett samhälle för alla ska gå framåt eller bakåt.
Det handlar i grunden om våra mänskliga rättigheter och om synen på tillgänglighet/användbarhet/design för alla/hållbarhet/mångfald.

Turerna i frågan har
varit många och besked, ursäkter och bortförklaringar ännu fler. Sedan två år tillbaka finns ett tydligt förslag för hur diskrimineringsskyddet kan införas i svensk lagstiftning –  för notera – det var så utredningsuppdraget/direktivet såg ut: hur, inte om!
I riksdagen finns en majoritet för förslaget men inom regeringen är man inte enig och frågan har nu beretts i närmare 450 dagar på departementet.

Den ansvarige ministern Erik Ullenhag har säkert en ärlig ambition att förverkliga förslaget, dock har han under vintern varit tydlig med att han inte är säker på att det kommer gå.
Erik Ullenhag har tillkännagivit att han har ”för avsikt att landa i frågan under 2012” och att detta kan innebära att regeringen lägger fram en proposition eller att man konstaterar att man inte heller denna gång når ända fram.

Nu måste alla
krafter till! Du som liksom DHR anser att tillgänglighet är en rättighet, att man ska bygga tillgängligt och användbart enligt gällande lagstiftning, att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas, att de allmänna kommunikationerna ska kunna användas av alla enligt gällande lag: Ta ställning!
Målet är i sikte – och nu är det viktigt att vi inte tappar hoppet utan hjälps åt att ta fighten och står upp för allas lika värde. Både vad gäller lagstiftning, strukturer och våra dagliga ställningstaganden.

Gör allt vad du kan för att förslaget ska bli verklighet. Läs mer om hur det kan gå till på DHRs hemsida och på DHRs Facebooksida.
Våra röster behövs om vi ska nå målet. Kom ihåg, det handlar om så mycket mer!

Maria Johansson är förbundsordförande i DHR

Taggar: mänskliga rättigheter, tillgänglighet, diskriminering, Erik Ullenhag

Text:

Kommentarer är avstängda.