Boendeorten avgör hjälpmedel


Nationella riktlinjer behövs för att få bort orättvisor och skillnader i hjälpmedelsförskrivning i landet, visar kartläggning från Handikappförbunden.

Ny utbrytning inom handikapprörelsen


Fem handikappförbund är på väg att bilda ett nytt samarbete. Och i helgen väntas Hörselskadades riksförbund, besluta om utträde ur Handikappförbunden, HSO.

Vem samlar handikapprörelsen?


Allt fler förbund. Och allt mer specifika krav. Finns det någon som kan ena handikapprörelsen? Det är en intressant fråga för rörelsen att ställa sig, säger Agneta Hugemark, forskare från Uppsala.