Ett helt knippe med morötterDet behövs hårdare tag när kraven på tillgänglighet inte följs. Det skriver Handikappförbunden (HSO) i sin plattform inför valet 2010 som listar förbundens krav på de politiska partierna.
Otillgänglighet som konsekvent utestänger en viss grupp människor är diskriminering och det krävs kraftigare påföljder mot den som inte följer lagarna. anser förbunden.

Samtidigt vill man ha ett stimulansbidrag
för att skynda på arbetet med att göra den offentliga miljön tillgänglig. Bidrag ska dock bara betalas ut till åtgärder som det inte finns krav på i lagstiftningen.

Tillgängligheten måste dessutom förbättras i skolan. Det fria valet av skola måste gälla även elever med funktionsnedsättning och det ska inte vara möjligt för skolor, varken kommunala eller fristående, att neka att ta emot elever av kostnadsskäl, anser Handikappförbunden.

Vid sidan av tillgänglighet kräver Handikappförbuden åtgärder för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Kraven ska skärpas på alla aktörer.
Offentliga arbetsgivare i stat, komun och landsting bör få krav på sig att anställa personer med funktionsnedsättning och Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att informera och ge stöd till arbetsgivarna.
Samtidigt måste staten bli bättre på att se till arbetsgivarna följer lagen och släpper in personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Handikappförbunden vill också se åtgärder mot den ekonomiska utsattheten hos sina medlemmar. Nästa regering bör ta fram förslag på hur alla ska kunna klara sin egen försörjning.

I valplattformen kräver handikappförbunden också att ansvaret för den samlade handikappolitiken flyttas från Socialdepartementet till det departement som har ansvar för medborgarrättsfrågor.

Den här artikeln har följande taggar:
HSO, val 2010, arbete, tillgänglighet

Text:

Kommentarer är avstängda.