Debattvinjett med bild på Annika Åkerberg från projekt Agenda 50Projektet Agenda 50 som varit samordnare för de synpunkter som framförts till regeringskansliet för såväl översättningen som tolkningen av Sveriges efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagit del av Adolf Ratzkas synpunkter (23/11) och vill ge viss klargörande information.

Den svenska handikapprörelsen har endast i begränsad omfattning haft möjlighet att påverka den svenska översättningen av konventionen. Handikapprörelsen fick tillgång till texterna samt möjlighet att inkomma med synpunkter först då översättningen redan var gjord. Endast cirka hälften av de synpunkter som då framfördes har beaktats vilket vi också påpekat under det efterkommande ratificeringsarbetet.

Den svenska översättningen är naturligtvis viktig i Sverige, men i enlighet med artikel 50 i konventionen är det endast konventionens arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter som ”är lika giltiga”. Detta innebär att det är dessa språks översättningar som är de officiella samt att dessa översättningar är överordnade den svenska översättningen.

Vidare är det denna konventions övervakningskommitte som övervakar staternas efterlevnad av konventionen och som har till uppgift att tolka konventionens innehåll. Då denna text skrivs har kommittén ännu inte författat några ”general comments” om hur artikel 19 ska tolkas.
I handboken "Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons with Disabilities" beskrivs såväl vilka ståndpunkter som framfördes under förhandlingarna som vad representanterna enades om när det gäller respective artikel I konventionen.

Denna handbok är I dagsläget det enda material som sammanställer de diskussioner som fördes vid förhandlingarna och som därmed kan ge viss information om vad som avsetts med de olika skrivningarna. Eftersom de centrala principerna i artikel 19 bör läsas i sin helhet hänvisas här till handboken. Artikel 19 beskrivs på sidorna 102- 104. Handboken kan laddas ner här.

Till dess att konventionens övervakningskommitté inte givit sin egen tolkning av rättigheten är beskrivningen ovan den enda sammanställningen som finns som beskriver vad representanterna avsåg med artikel 19.

Projektet Agenda 50 planerar att författa en alternativ rapport till regeringens första officiella rapport vilken ska lämnas 2 år efter ratificeringen. I den alternativa rapporten kan vi ge den svenska handikapprörelsens syn på hur Sverige lever upp till konventionens rättigheter. Projektet välkomnar alla synpunkter och kommer även denna gång bjuda in samtliga handikapporganisationer i Sverige för att diskutera såväl vilken fakta, vilka synpunkter och vilka rekommendationer vi vill lämna till kommittén.

Annika Åkerberg är jurist och verksam inom Handikappförbundens projekt Agenda 50.

Den här artikeln har följande taggar:
FN-konventionen, Agenda 50, Annika Åkerberg, Adolf Ratzka

Text:

Kommentarer är avstängda.