I en remiss till lagrådet föreslår regeringen en ny paragraf i lagen. "Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter", lyder den nya skrivningen.

Den nya bestämmelsen
motiveras med att den snabba utvecklingen inom forskningen ofta ställer samhället inför nya etiska överväganden. Framsteg inom till exempel genetik, stamcellsforskning eller nanoteknik kan ha effekter på respekten för människovärdet eller individens rätt till självbestämmande och integritet, skriver regeringen.
Särskilt nämner man det utvecklingen av nya metoder för fosterdiagnostik där användningen kan påverka synen på människor med funktionsnedsättning.

Enligt förslaget ska Socialstyrelsen ta fram allmänna råd för hur den etiska bedömningen ska göras. I svårbedömda fall föreslås Statens mediceinsk-etiska råd göra en grundlig utredning.

Den här artikeln har följande taggar:
fosterdiagnostik, Statens medicinsk-etiska råd, Socialstyrelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.