När Hjälpmedelsinstitutet (HI) i förra veckan invigde sina nya lokaler i Sundbyberg hänvisades flera av besökarna till en sidoentré. Orsaken var att huvudentrén inte fungerade för dem som inte kan gå i trappor.
För att göra entrén användbar för alla har HI installerat en trapphiss som ska ta rullstolsburna besökare uppför de tre trappstegen in till lokalerna.

Vid invigningen var
trapphissen felmonterad men lösningen som sådan får ändå stark kritik från DHRs ordförande Maria Johansson som var en av besökarna vid invigningen.
"Trappliftar är jättebra lösningar i befintliga miljöer, när ingen annan möjlighet finns. Det går dock inte att komma ifrån att de är en andrahandslösning och av vissa, så som exempelvis HI, förväntar jag mig en fullt ut likvärdig entré för alla", skriver hon på sin blogg.

Det tar betydligt
längre tid att använda en trapplift jämfört med att gå uppför trappan och dessutom har trappliftar egenskapen att ofta gå sönder, menar Maria Johansson.
Tillsammans med företrädare för organisationerna Lika unika, RTP och RBU samt stiftelsen Spinalis har Maria Johansson skrivit till både regeringen och HIs styrelse för att påtala kritiken. De menar att bristerna i tillgänglighet är så pass allvarliga att förtroendet för HI riskerar att skadas.
"Valet av ny lokal, sättet man valt att disponera den på och hur man inrett sänder signaler som definitivt inte hör hemma hos statens, kommunernas och landstingens kunskaps-centrum för hjälpmedel och tillgänglighet. Hur ska vi och andra kunna ha en tillit till den kunskapen, frågar vi oss?", skriver kritikerna.

HIs direktör Jan Grönlund
säger att man självklart vill ha en bra tillgänglighet och jobbar på att åtgärda de brister som finns.
– Vi är medvetna om bristerna. Innan flytten tittade vi på en mängd alternativ och såg till olika aspekter på lokaler, bland annat läge och hur vi kan nås med kollektivtrafik. Vi har också fört samtal med Storstockholms lokaltrafik och Sundbybergs stad.
På frågan om man kommer att flytta entrén svarar Grönlund att
diskussioner pågår med fastighetsägare och att alla tillgänglighetsproblem kommer åtgärdas successivt. Däribland entrén.
– Vi förstår att det ställs högre krav på oss än på andra vad gäller tillgänglighet och i den bästa av världar skulle allt vara perfekt, men nu gör vi vad vi kan och har en bra dialog med fastighetsägaren. Kunskapen har vi.

HI ägs gemensamt av staten och Sveriges kommuner och landsting och är ett nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet.

Taggar: tillgänglighet, Hjälpmedelsinstitutet

Text:

Kommentarer är avstängda.