Ulf KristerssonAntalet unga under 30 år som förtidspensioneras har ökat kraftigt, under de senaste fyra åren. Jämfört med 2006 har antalet personer som får aktivitetsersättning ökat med nästan 40 procent, från 19 400 till 26 600 förra året.

Oroande tycker Ulf Holm (MP) och anser inte att det är rimligt att "unga personer klassas som förtidspensionärer på löpande band och får stämpeln som oattraktiva på arbetsmarknaden." Politiken är på fel väg och något måste göras, menar Holm och ställer i en skriftlig fråga till Ulf Kristensson frågan om vilka åtgärder han tänker vidta?

Problemet började redan under första hälften av 1990-talet svarar Kristensson och vill fästa uppmärksamhet på att antalet nybeviljande fall med aktivitetsersättning har stabiliserats under de senaste åren, men att antalet trots allt ligger på en alltför hög nivå.
2010 uppgick antalet nya ersättningar till 6 300.

Någon nedgång har ännu inte skett och därför skriver Kristensson att en av hans viktigaste uppgifter nu är att skapa bättre förutsättningar att komma i arbete. Ett arbete som han menar påbörjades redan under förra mandatperioden.
– Vi måste se över en mängd områden. Det gäller till exempel arbetsmarknaden för funktionshindrade, som jag tror har utvecklingspotential. Ökat fokus på yrkeskompetens inom särskolan är också ett steg i rätt riktning, skriver Ulf Kristensson.

Den här artikeln har följande taggar:
Arbetet, aktivitetersättning, Ulf Kristersson

Text:

Kommentarer är avstängda.