Ulf Kristersson– Problemet med dagens system är att vi slussar in unga människor till att på lång sikt bli vuxna förtidspensionärer. Det är väldigt många som går vidare och det är väldigt få som lämnar aktivitetsersättningen för ett arbete, sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) när han presenterade regeringens förslag.
– På lång sikt är det här människor som får sämre livsinkomster och sämre pension som gamla.

Det handlar om 27 000 unga mellan 19 och 29 år som har aktivitetsersättning. Antalet har ökat under lång tid och i dag beviljas drygt 6000 personer ersättningen varje år.
Detta är ett problem, menar regeringen. Insatsens namn till trots, så medför den att många hamnar i passivitet och utanförskap.

Lejonparten av de som får aktivitetsersättning har psykisk ohälsa, många får ersättningen för förlängda studier i gymnasiesärskolan, men här finns också en grupp som har stora medfödda, eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som medför att de inte förväntas kunna försörja sig genom att arbeta.

I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen ett antal åtgärder för att komma till rätta med bristerna i dagens system. Regeringen vill till exempel förlänga möjligheten till vilande aktivitetsersättning, som gör det möjligt att pausa ersättningen medan man testar jobb eller studier. Man vill därtill skärpa kraven på de bedömningar av arbetsförmåga som ligger till grund för beslut om aktivitetsersättning och utbilda landets studie- och yrkesvägledare i kunskaper om unga med funktionsnedsättning.
Man vill även se öppna jämförelser mellan kommunernas dagliga verksamhet och utveckla metoder för att använda så kallad supported employment.

Sammantaget avsätter
regeringen 568 miljoner kronor under de kommande fyra åren för reformering av aktivitetsersättningen. Exakt hur många som i stället för ersättning ska jobba eller studera vill inte Ulf Kristersson precisera men han räknar med att ungefär 15 000 av de som har ersättning idag kan erbjudas bättre möjligheter att gå vidare till någon form av arbete eller studier.

Däremot vill han inte förändra något för de som idag har ersättningen för att de har utvecklingsstörning eller omfattande  funktionsnedsättningar som gör att de inte har några möjligheter att arbeta.
– Ungefär 12 000 tillhör denna kärngrupp som hela systemet från början var tänkt för. För dem vill vi inte riskera någonting över huvudtaget, säger Ulf Kristersson.

Taggar: aktivitetsersättning, Ulf Kristersson

Text:

Kommentarer är avstängda.