En del av en skylt som det står försäkringskassan på.Antalet förtidspensionärer har minskat under en längre tid. Tittar man två år tillbaka i tiden var det mer än 550 000 som hade sjuk- eller aktivitetsersättning.

Framför allt är det inflödet av nya förtidspensionärer som har minskat. Här har skett en halvering på två år. Under de senaste tolv månaderna har 23 600 personer beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning.

En av orsakerna är att antalet sjukskrivningar har minskat. Under det senaste året har antalet sjukskrivningar som pågått längre än ett år minskat med 25 procent.

Den här artikeln har följande taggar:
sjukersättning, aktivitetsersättning, försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.