Färre har förtidspension


Antalet personer som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning fortsätter att minska. Samtidigt ökar utflödet ur försäkringen.

Tre miljarder för sjukskrivningsarbetet


Tre miljarder avsätter regeringen till sjukskrivningsarbetet i landsstingen under en treårsperiod. Pengarna är en fortsättning på den "sjukskrivningsmiljard" som var tänkt för att förbättra arbetet kring sjukskrivningar i landstingen.