De nya reglerna gäller alla som har icke-tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före juli 2008. I runda tal 430000 personer.
Denna grupp får nu möjlighet att jobba, med eller utan lön, eller studera utan att den grundläggande rätten till sjukersättning påverkas.

För att locka fler att prova innehåller reglerna också en ekonomisk morot. Den som tjänar pengar får utöver lönen behålla en del av sjukersättningen. Har man hel sjukersättning får man under 2009 tjäna upp till 42 800 kronor utan att ersättningen minskar. Tjänar man mer minskar ersättningen steglöst med 50 procent av den del som överstiger fribeloppet.

Idéen att låta förtidspensionärer
prova på att jobba utan att förlora sin trygghet är dock inte ny. Sedan flera år tillbaka finns möjligheten att ha sin förtidspension vilande medan man provar att arbeta.
Men dessa regler har inte varit någon större succé. Bara ungefär en procent av de som har sjukersättning lämnar förmånen för att jobba eller söka jobb.

Samtidigt finns siffror som visar att betydligt fler av dem som har ersättningen anser att de skulle kunna jobba. En studie som Försäkringskassan har gjort visar att tolv procent av de som nybeviljats sjuk- eller aktivitetsersättning anser sig ha arbetsförmåga. Bland de under 44 år var det var fjärde som tycker sig kunna arbeta i någon utsträckning eller mer än vad man gör idag.

För att arbeta enligt de nya reglerna måste man först ansöka hos försäkringskassan.  Myndigheten har också tagit fram en broschyr som beskriver reglerna i detalj.

Text:

Kommentarer är avstängda.