Christina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsministerKritiken mot regeringens nya modell för sjukförsäkringen har varit hård under lång tid. Men socialförsäkringsministern håller fast vid de ny reglerna som trädde i kraft vid halvårsskiftet i fjol. Det framgick tydligt när hon talade vid ett seminarium i Stockholm idag.

En stor del av kritiken
har riktat in sig på att man efter sex månaders sjukskrivning kan tvingas söka jobb i andra branscher och på andra orter än där man lever. De fackliga organisationerna har varnat för att anställningstryggheten raseras och andra menar att människor riskerar att kastas ut i fattigdom när en låg eller obefintlig a-kassa ska ersätta den förlorande ersättningen från sjukförsäkringen. Sveriges kommuner och landsting har beräknat att ytterligare tio tusen personer riskerar att bli beroende av socialbidrag.

Christina Husmark Pehrsson vänder sig emot bilden av sex-månadersgränsen som ett sätt att snygga till statistiken i sjukförsäkringen.
– Det här framställs som rena gilijotinen. Jag är ledsen om jag inte varit tillräckligt tydlig, men så är det inte. Är jag sjuk ska jag ha fortsatt sjukpenning och om jag förväntas kunna gå tillbaka till min nuvarande arbetsgivare behöver jag inte heller prövas mot arbetsmarknaden.

Hon tycker inte heller att den rådande lågkonjunkturen är ett något skäl för att stoppa utslussningen från sjukförsäkringen. Människor ska inte stanna kvar i sjukförsäkringen för att de just nu inte kan få ett jobb.
– Då gör vi precis samma sak som tidigare och gömmer undan människor som har arbetsförmåga. Istället ska vi utrustade dem genom till exempel arbetsträning så att de står rustade när nästa högkonjunktur kommer.

Dessutom bemötte Husmark Pehrsson
kritiken mot att inte alla grupper får del av så kallade rehabiliteringsgarantin. Genom att satsa nya pengar på vissa grupper frigörs resurser även till andra eftersom de prioriterade grupperna även tidigare fått ta emot rehabilitering, menar hon.

– Vi lämnar ingen åt sitt öde, så som jag anser att man gjorde förut, säger Christina Husmark Pehrsson.

Text:

Kommentarer är avstängda.