Från årsskiftet kan alla, som har permanent sjukersättning enligt de regler som gällde fram till halvårsskiftet 2008, prova på att arbeta utan att förlora rätten till sin ersättning. Den som har hel sjukersättning kan dessutom tjäna upp till fribeloppet 42 800 kronor under 2009 utan att ersättningen minskas. För högre inkomster räknas ersättningen ned successivt.

Men för att få jobba enligt de nya reglerna måste man först ansöka hos Försäkringskassan och uppge vilken inkomst man räknar med under det kommande året.
Hittills har 3 000 personer gjort en sådan ansökan, men Försäkringskassan räknar med att många fler ska pröva på arbete med de nya reglerna. Totalt omfattas 420 000 förtidspensionärer av möjligheten att behålla sjukersättningen. Försäkringskassan räknar med att 70 000 av dem kommer att arbeta mer än idag.

För att informera om vad
som gäller skickar Försäkringskassan under februari brev till alla som omfattas av de nya reglerna. Särskilt poängterar man vikten av att ansöka innan man börjar arbeta.

– Varje person som har börjat arbeta utan att anmäla får vi titta på individuellt. Beror det på okunskap kan man få vara kvar i systemet, men har man arbetat mycket och under lång tid tillbaka kan vi ompröva rätten. Det är en bedömning vi gör från fall till fall, säger Britt-Marie Lönnborg på Försäkringskassan.

Under hösten och vintern har arbetslösheten stigit och utsikterna för 2009 är långt i från goda. Förutsättningarna är med andra ord inte de bästa för den som vill prova sin arbetsförmåga. Något samarbete mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen finns inte i den här frågan.

– Man får inget stöd från oss på Försäkringskassan utan får söka arbete på egen hand, säger Britt-Marie Lönnborg.

Läs mer om de nya reglerna hos Försäkringskassan »

Text:

Kommentarer är avstängda.