Ett X2000-tåg i rörelse.SJs stopp för rullstolsburna passagerare på X2000-tågen har nu blivit en fråga för infrastrukturminister Åsa Torstensson (c). I en fråga för skriftligt svar kräver den moderat riksdagsledamoten Margareta B Kjellin att Åsa Torstensson lämnar besked om hur funktionshindrades behov av att resa med X2000 ska tillgodoses i framtiden.

"Det är svårt att föreställa sig att vanliga resenärer skulle acceptera ett avbrott i trafiken i närmare tre månader. Menar vi allvar med att funktionshindrade ska kunna resa på samma villkor som andra är detta uppehåll inte acceptabelt", skriver Margareta B Kjellin.

Under tisdagen meddelade
SJ att reparationerna av lyftarna till X2000 kan vara klara senast i början av april. Under tiden fortsätter företgaget arbetet med att ta fram en alternativ lösning på problemet där manuella lyftar ska användas på vissa stationer. Om resan går från en station där det inte finns någon manuell lyft ska resenären få åka taxi till närmaste lyftförsedda station.

En alternativ lösning
kan vara på plats i slutet av nästa vecka.

Läs tidigare artiklar om X2000-stoppet »

Text:

Kommentarer är avstängda.