En del av försäkringskassans logotyp.533 000 personer har idag sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är en minskning med nästan 19 000 personer jämfört med samma tid förra året. Minskningen förklaras till stor del av att färre personer beviljas ersättning.

Under det senaste året, november 2007 till oktober 2008, beviljades 39 000 personer sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är den lägsta siffran på flera år.
Försäkringskassan förklarar nedgången med att antalet personer som söker sjukpenning minskar, vilket i förlängningen påverkar antalet som får sjukersättning.
Samtidigt ökar utflödet, det vill säga de som lämnar försäkringen, något.

Sammantaget bidrar förändringarna till att försäkringskassans mått på den samlade ohälsan, det så kallade Ohälsotalet, fortsätter minska. I oktober landade det på 36, 2 för landet som helhet.

Ohälsotalet anger hur många
frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod utslaget per person mellan 16 och 64 år.

Fler spännande siffror finns hos Försäkringskassan »

Text:

Kommentarer är avstängda.