En skosula som inte ser så trevlig ut.I december föreslog utredningen om en översyn av aktivitetserättningen att den omtvistade ersättningen till unga med funktionshinder ska avskaffas. Istället ska Arbetsförmedlingen få ökat ansvar för de som behöver hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden.
De personer under 30 som har funktionsnedsättningar som medför att deras arbetsförmåga för överskådlig framtid är helt nedsatt ska istället få något som kallas sjukersättning för unga.

Denna uppdelning får kritik i ett remissvar från De handikappades riksförbund, DHR. DHR anser att förslaget riskerar att leda till att många människor ramlar mellan stolarna – för dålig funktionsförmåga för att kvala in på arbetsmarknaden, men för god funktionsförmåga för att få sjukersättning.

DHR är även kritiskt till utredningens förslag att sjukersättning för unga bara ska kunna fås på heltid. För många är det omöjligt att orka jobba heltid, även om man får rehabilitering och stödinsatser från Arbetsförmedlingen, skriver organisationen.

Det är också oklart vilka ekonomiska konsekvenser förslaget får för dem som bara orkar att arbeta deltid. DHR befarar att de blir beroende av socialbidrag eftersom det inte går att kombinera sjukersättning för unga med arbete.

DHR är också kritiska till utredningens förslag om att den som deltar i aktiviteter ska kunna få sin sjukersättning indragen. Detta riskerar att leda till ökad passivitet, menar DHR.

Läs artikel om förslaget att avskaffa aktivitetsersättningen »

Text:

Kommentarer är avstängda.