Pil snett neråt.Orsakerna är flera, skriver Försäkringskassan i sin prognos för de närmaste åren. Idag beviljas historiskt få personer sjukersättning samtidigt som många lämnar ersättningen på grund av ålder.
Under de närmaste åren beräknas också inflödet till sjukersättningen bli lågt till följd av att antalet långa sjukfall minskar.

Dessutom minskar antalet personer som har tidsbegränsad ersättning snabbt. Anledningen är att de reglerna sedan 1 juli 2008 inte längre ger möjlighet att nybevilja  tidsbegränsad sjukersättning. Däremot tillåter övergångsregler att den som redan har tidsbegränsad ersättning beviljas ytterligare en period.

Sammantaget räknar
Försäkringskassan med att kostnaderna för sjukersättning minskar med 20 procent fram till 2012. Från 67,9 miljarder i år till 53,9 miljarder 2012.

Hela rapporten finns hos Försäkringskassan »

Text:

Kommentarer är avstängda.