ÖvervakningskameraI stora drag var inte 2011 något extraordinärt år vad gäller fusk och felaktigheter med olika sociala förmåner och ersättningar. Det framgår av Försäkringskassans sammanställning av förra årets kontrollutredningar. Totalt avslutades lite mer än 20000 kontrollutredningar. Av dessa har ungefär en fjärdedel lett till en åtgärd från myndighetens sida.
Totalt krävde man tillbaka 282 miljoner kronor. Utredningarna har dessutom inneburit att man gjort framtida besparingar 727 miljoner kronor, hävdar Försäkringakassan.

Mest utreds fall
med sjuk- och aktivitetsersättning. Dessa står för en dryg femtedel av alla ärenden – totalt 4348. Det är också här det handlar om störst belopp, i kronor räknat.
När det gäller sjuk- och aktivitetsersättning har myndigheten krävt tillbaka 99 miljoner kronor. Det upptäckta felaktigheterna har dessutom lett till besparingar på 308 miljoner kronor.

Annars är det ju fusk och felaktigheter med assistansersättning som har fått mycket uppmärksamhet under året. Siffran över antalet avslutade utredningar är dock betydligt mer blygsam än för sjuk- och aktivitetsersättning. Totalt avslutades 321 utredningar gällande personlig assistans vilket motsvarar två procent av det totala antalet utredningar.

Men trots det lilla
antalet utredningar tar sig assistansersättning in på en mindre smickrande andraplats när det gäller hur mycket pengar som har blivit felaktigt utbetalade. Under 2011 har Försäkringskassan krävt tillbaka 42 miljoner kronor i felaktigt utbetald assistans och därtill hörande skadestånd. De upptäckta felaktigheterna har dessutom lett till besparingar på 32 miljoner kronor.

Assistansersättningen sticker också ut som ett område där antalet polisanmälningar ökade kraftigt under 2011. Totalt gjorde Försäkringskassan 53 anmälningar, att jämföra med nio året innan.
Antalet polisanmälningar gällande sjuk- och aktivitetsersättning var 217. Det är också det område där det blev flest fällande domar med 43 stycken.

Taggar: sjukersättning, personlig assistans, Försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.