Försäkringskassans flagga vajar i vindenDet innebär att arbetsförmågan inte behöver vara nedsatt för livet för att sjukersättning, det som tidigare var förtidspension, ska utgå.
I kraven för sjukersättning heter det att arbetsförmågan ska vara nedsatt "stadigvarande" och detta har Försäkringskassan tolkat som "livslångt", en tolkning som Hösta förvaltningsdomstolen avvisar och menar att det varken finns stöd i lagtexten, eller i motiven till den tolkning som kassan gjort.

Högsta förvaltningsdomstolens
utslag är prejudicerande och Försäkringskassan eller lägre domstolsinstanser kan därför inte tolka begreppet stadigvarande med för  "all överskådlig framtid" och "livslångt" eller "fram till pensionsåldern".
– Det här är ett välkommet klargörande kring hur man ska se på begreppet. Det blir tydligare men eftersom det görs en individuell bedömning i varje ärende går det inte att säga om det här kommer att innebära en stor förändring av tillämpningen, säger Eva Nordqvist som är Försäkringskassans chefsjurist.

Taggar: sjukersättning, Försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.