Allt färre personer beviljas personlig assistans. Inspektionen för socialförsäkringen har sammanställt siffror som visar hur antalet assistansberättigade har förändrats under åren 2002 till 2011.
Bilden som framträder visar hur ökningstakten av antalet beviljade har stannat av och att antalet människor som förlorar sin ersättning har femfaldigats bara på några år.

I många av rapportens diagram finns en tydlig brytpunkt 2008. Från och med detta år har mer än hälften av de som söker personlig assistans fått avslag. 2011 var det bara 43 procent av de sökande som beviljades assistansersättning. Det kan jämföras med 71 procent 2002.

Efter 2008 ökar
också antalet personer som får sin ersättning indragen eftersom de inte längre når upp till 20 timmars grundläggande behov i veckan. Detta öde drabbade 253 personer under fjolåret, att jämföra med 52 personer 2007.
De två senaste åren har även antalet personer som fått färre timmar beviljade ökat. Fortfarande är det dock fler som får sin assistanstid utökad.

Förändringarna samvarierar
i mångt och mycket i tid med Försäkringskassans "förtydligande" av synen på vad som är grundläggande behov. Denna lanserades 2006 men fick genombrott i tillämpningen under 2008. Året efter, 2009, föll regeringsrättens omtalade dom som slog fast att hjälp före och efter en måltid inte är grundläggande om man kan äta maten utan assistans.

ISF är dock försiktiga
i sin analys och menar att myndighetens förtydligande av hur de grundläggande behoven ska definieras och tidsberäknas kan vara en möjlig förklaring till utvecklingen. Dessutom håller de fram teorin att utvecklingen av hjälpmedel och medicinska framsteg kan vara en orsak till att fler förlorar sin ersättning.

En fullständig analys av orsaksförhållandet från ISFs sida dröjer till 2014.

Taggar: personlig assistans, Inspektionen för socialförsäkringen

Text:

Kommentarer är avstängda.