Nystartskontor på nio orter


Regeringen inrättar nystartskontor på nio orter i landet där "utanförskapet" anses särskilt stort. Kontor etableras i Haparanda, Vilhelmina, Strömsunds, Botkyrka, Södertälje, Göteborgs, Landskrona och Malmö kommuner samt Skärholmens stadsdel i Stockholms kommun.