Sökande debatt om jobben


Arbetsmarknadsstöden till personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas och lösningarna är mer komplexa än nivån på lönebidraget. Det framgick tydligt i DHRs arbetsmarknadspolitiska debatt.

De förändrar historien


Segraren skriver historien, lyder en gammal sanning. Den vill Nordiska museet ändra på med en ny utställning som låter personer med funktionsnedsättning ta plats i historieskrivningen.