Tillgänglighet över röda mattan


Om förändringsarbetet behöver gå via beslutsfattares egna erfarenheter kommer det att gå långsamt. Om det ens kommer att röra sig i någon riktning, skriver Camilla Nordgren.

Misstroendets byråkrati


KRÖNIKA: Samhället begränsar och ifrågasätter. Bäst att kissa nu, i morgon kan det vara för sent, skriver Camilla Nordgren.

Effekten av att bli hanterad


KRÖNIKA | Jag har efter alla erfarenheter jag haft i livet blivit så avtrubbad att jag inte längre märker eller orkar hetsa upp mig, skriver Camilla Nordgren.

Kategoriserad och särbehandlad


KRÖNIKA | I mötet med arbetsförmedlingen var mina egna tankar, förmågor, erfarenhet och initiativkraft var tämligen ointressanta, skriver Camilla Nordgren.

Ingen plats för idrottsmamman


KRÖNIKA | Kruxet uppstår när idrottshallar under helger inte har sina tillgängliga entréer och handikapptoaletter öppna, skriver Camilla Nordgren.

Funktionshindrade ifrågasätts allt mer


Samhället är fullt av regelsystem som bryter mot normen om allas lika värde och möjligheter. Och det har blivit sämre, säger forskaren Camilla Nordgren från Malmö högskola.