Svårt och dyrt att teckna försäkring


En del personer med funktionsnedsättningar blir nekade privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Andra kan teckna försäkring till en högre kostnad. En redan känd åkomma kan aldrig försäkras.