Rörelsehindrade elever stängs ute för livet


Att elever med funktionsnedsättning inte kan delta i grundskolan leder till livslång utestängning från arbetsliv och samhälle, anser Förbundet unga rörelsehindrades språkrör Daniel Pollak.