Därför når inte Arbetsförmedlingen målen


Utvecklingen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning fortsätter att se dyster ut: allt fler skrivs in på Arbetsförmedlingen, men en lägre andel kommer ut i jobb eller utbildning. Trots det väljer myndigheten att se ljust på läget.

Ny kampanj ska få fler i arbete


"Se kraften" manar Arbetsförmedlingen och går i dagarna ut i en kampanj för att få arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.