Utsnitt från en annons i kampanjen– Vi vill att arbetsgivare ska se vilken kompetens som finns bland människor med funktionsnedsättning och vi vill informera om på vilket sätt vi kan underlätta vid en kommande rekrytering, säger Henrietta Stein, chef för  Arbetsförmedlingens avdelning för Rehabilitering till arbete.

Genom helsidesannonser i tidningar och filmer i tv kommer Arbetsförmedlingen informera såväl arbetsgivare som allmänhet om att personer med funktionsnedsättningar har såväl kompetens som kraft.
– Det är heller ingen homogen grupp utan människor i olika åldrar och med olika kompetens och bakgrund. Det är människor med skilda funktionsnedsättningar, allt från nedsatt rörelseförmåga, kommunikationssvårigheter eller psykisk funktionsnedsättning, säger Henrietta Stein.

Kampanjen ska inte ses som någon enstaka åtgärd utan är startskottet för Arbetsförmedlingens mer långsiktiga arbete med att få fler människor med funktionsnedsättningar i jobb och ett led i strategin för den nya funktionshinderpolitiken, påpekar Henrietta Stein.
Med kampanjen hoppas myndigheten kunna förändra attityder och värderingar, inte bara hos arbetsgivarna utan även inom Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivare kommer
i kampanjen att berätta varför de bestämt sig för att öppna dörrarna för medarbetare med funktionsnedsättning och lika många anställda berättar om sina erfarenheter.
Storföretag, små företag, myndigheter och organisationer finns med.
Kampanjen, som regeringen avsatt 15 miljoner för, kommer att pågå året ut.

Taggar: arbete, Arbetsförmedlingen, Henrietta Stein, funktionshinderstrategi 2011-2016

Text:

Kommentarer är avstängda.