Maktkampen om den personliga assistansen


Svällande byråkrati, övervakning och ett allt mer närvarande vårperspektiv oroar användare av personlig assistans. Men individens makt är inte hotad, menar myndigheterna.

Enad kritik mot Försäkringskassan


Försäkringskassan slår sönder grunden för den personliga assistansen, menar brukare och assistansanordnare, och kräver att riksdagen ingriper.