Krossade rutorI en gemensam skrivelse riktar bransch-, brukar- och arbetsgivarorganisationer skarp kritik mot Försäkringskassans omvärdering av vad som räknas som grundläggande behov.
Den tolkning av synen på grundläggande behov som Försäkringskassan 2009 fick stöd för av Regeringsrätten har skjutit reformen i sank. Domen förändrade synen på vad som ska räknas som ett grundläggande behov i samband med måltider, personlig hygien och av- och påklädning.
"Den tidigare klara principen att de grundläggande behoven med att sköta sin personliga hygien, med att äta och med att klä på och av sig är i sig integritetskänsliga och därför ska berättiga till personlig assistans har genom en intellektuell rockad i stället omformulerats till att de ska berättiga till assistans om de är integritetskänsliga", skriver organisationerna.

Bakgrunden till skrivelsen är Försäkringskassans rapport från i somras där man till regeringen återrapporterade om vilka insatser man vidtar för att följa upp och tydliggöra bedömningen av grundläggande behov och andra personliga behov.
I rapporten skriver Försäkringskassan att man tydligare ska beskriva vad som avses med grundläggande behov och vad som avses med andra personliga behov. För båda behovstyperna vill man ta fram ett metodstöd. Syftet är att öka enhetligheten i bedömningarna.

Men kritikerna anser att Försäkringskassan har blivit mer subjektiv i sina bedömningar och att den väg mot enhetlighet som man nu slagit in på i många avseenden saknar rättsligt stöd. Därför kräver de att Riksdagen ingriper och förtydligar lagstiftningen så att lagens intentioner blir styrande för tillämpningen.

Taggar: personlig assistans, Ifa, Försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.