Den uppgraderade människan


Den tekniska utvecklingen av hjälpmedel och medicinteknik ställer mänskligheten inför nya svåra frågeställningar. Kan vi gå för långt i vår ­ambition att övervinna våra begränsningar? Eller är vi förpliktigade att gå så långt vi kan?