Arkitekten som vill bygga otillgängligt


Göteborgs stadsarkitekt vill bygga små otillgängliga lägenheter för att minska bostadsbristen bland unga. – Vi måste använda våra pengar på rätt sätt, säger Björn Siesjö.

Strid om otillgängligt studentboende


Bostadsbristen bland studenter är monumental. I Lund tror man lösningen är att bygga nytt utan att uppfylla kraven på tillgänglighet. Nu avgörs striden i domstol.