Stärk handikapprörelsen i alla länder


Funktionshindrade och deras organisationer runt om i världen måste stärkas för att FN-konventionen ska ha någon praktisk betydelse, anser FNs särskilda rapportör för frågor som rör funktionshinder.