Sedan i augusti är sydafrikanen Shuaib Chalklen FNs särskilda rapportör för frågor som rör funktionshinder och människor med funktionsnedsättning. Under de två år som hans mandattid sträcker sig kommer han framför allt att jobba för att fler länder ska ratificera FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Det berättade han när han i förra veckan besökte Sverige, för att bland annat delta i ett seminarium i riksdagen arrangerat av utrikesutskottet.

Under seminariet ställde han flera direkta krav på Sverige. Bland annat vill han att den svenska staten agerar kraftfullare för att få fler länder att ratificera konventionen.
– Det är inte så lätt att påverka ett land som inte har ratificerat konventionen. Om de däremot har gjort det, kan Sida och andra internationella biståndsgivare ställa krav på att människor med funktionsnedsättning ska innefattas i de program de ger stöd till, sa Chalklen.

Han pekade också på att det är viktigt att stärka personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i många länder runt om i världen.
– Om vi vill utverka rättigheter för människor med funktionsnedsättning måste vi stärka deras roll. Idag finns det starka röster i söder och det finns starka röster i norr, men det finns platser där det inte finns några röster alls, till och med i länder som har ratificerat konvention, sa Shuaib Chalklen.

– Även om ett land har ratificerat konventionen kommer inte medborgarna med funktionsnedsättning att innefattas om de inte har en stark egen röst. De behöver stöd och här har Sida och Shia en viktig roll att spela, sa Chalklen och tillade att utan starka organisationer finns ingen möjlighet att ställa ansvariga regeringar till svars för hur de uppfyller kraven i konventionen.

Sverige bör också verka för att överföra teknik och kunskap till länder på södra halvklotet, sa Chalklen, och hänvisade till artikel 32 i konventionen.
Men det fungerar inte att bara använda samma lösningar som vi har här idag. Sverige bör satsa på att utveckla mer kostnadseffektiv teknik som fungerar utifrån de förutsättningar som finns i utvecklingsländer, i till exempel Afrika, sa Chalklen.
– Vi behöver inte eldrivna rullstolar, det finns inte infrastruktur för det. Istället behöver vi kunskap om produkter i billigare material som kan tillverkas lokalt. Kunskap och färdigheter som kan överföras till lokala företag som till exempel kan tillverka rullstolar som fungerar för personer som bor i landet i fråga, sa Shuaib Chalklen.

Här kan du se hela riksdagsseminariet i efterhand »

Den här artikeln har följande taggar:
FN-konventionen, Shuaib Chalklen, Shia

Text:

Kommentarer är avstängda.