Därför byter Shia ut namnet


MyRight är nytt namn för funktionshinderrörelsens samarbetsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, tidigare Shia.

Shia: 30 åring i förändring


Shia, den svenska funktionshinderrörelsens organisation för biståndsarbete, fyller trettio år. Idag står de tjugonio medlemsförbunden tillsammans inför nya krav och är mitt inne i ett förändringsarbete.

Stärk handikapprörelsen i alla länder


Funktionshindrade och deras organisationer runt om i världen måste stärkas för att FN-konventionen ska ha någon praktisk betydelse, anser FNs särskilda rapportör för frågor som rör funktionshinder.