Omslaget till SHT 1-2014. Adolf Ratzka
SHT #1-2014. Adolf Ratzka. omslagsfoto: Marc Femenia

Från och med nummer 1/2015 byter vi namn till Funktionshinderpolitik. Du hittar all information om nya tidningen och hur du annonserar på nya webbplatsen: funktionshinderpolitik.se 

 

Text: