byggnadsarbetareEn riksdagsmajoritet krävde för ett år sedan att begreppet  "den öppna arbetsmarknaden" skulle tas bort från bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga. Försäkringskassan fick regeringens uppdrag att utreda frågan.

Försäkringskassans analys är att det finns en skillnad i de gamla begreppens betydelse ”normalt förekommande” och ”reguljär arbetsmarknad”, men menar att skillnaden inte haft så stor betydelse. Istället anser man att de förändringar i Försäkringskassans tillämpningar har sin förklaring i sjukförsäkringsreglernas nya tidsgränser.

Slutsatsen är dock att det ändå finns goda skäl att införa det nya begreppet "medicinska förutsättningar för arbete" och att ordet "arbetsmarknad" inte ska ingå eftersom det är medicinska förutsättningar som gäller för att kunna arbeta och det inte ska vara en prövning mot faktiska anställningar.

Taggar: arbete försäkringskassan,

Text:

Kommentarer är avstängda.