Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan om vilken sorts arbetsmarknad sjukskrivna ska prövas mot i framtiden. Uppdraget följer av det riksdagsbeslut som oppositionen drev igenom tidigare i år om en återgång till den äldre definition av arbetsmarknad som arbetsförmågan ska prövas mot.

Försäkringskassans ska utreda vilken betydelse det kan få att ändra begreppet "reguljär arbetsmarknad" till begreppet "normalt förekommande arbete". Utredningen ska göras mot bakgrund av Försäkringskassans pågående arbete med att ta fram ett instrument för bedömning av arbetsförmåga och hur denna ska prövas mot arbetsmarknaden.
Frågan är viktig för såväl den enskilde som för Försäkringskassans handläggare som har att tolka när beslut om sjukpenning ska tas.

Resultatet ska vara klart i mars 2012 och förhoppningsvis leda till vilken arbetsmarknad som ska gälla.  Den som fanns fram till sjukförsäkringsreformen 2008 "arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden" eller den som gäller därefter "den reguljära arbetsmarknaden".

Taggar: sjukförsäkring, arbetsförmåga

Text:

Kommentarer är avstängda.