Bedöm din egen arbetsförmåga


Den som är sjukskriven ska själv skatta den egna arbetsförmågan. Det är ett inslag i Försäkringskassans nya bedömningsinstrument för arbetsförmåga.

Arbetsförmågan under lupp


Den kritiserade formuleringen om att sjukskrivnas arbetsförmåga efter 180 dagar ska prövas mot den "reguljära arbetsmarknaden" sätts under lupp.

Försörjningsförmågan ska prövas


Hur ska sjukdomsbegreppet tolkas, hur ska arbetsförmåga förstås och ett särskilt arbetsmarknadsprogram för att få individen att försörja sig själv. Det är förslagen i Arbetsförmågeutredningen.