Utredningen, som lämnade sitt förslag för snart ett år sedan, hade i uppdrag att föreslå användbara metoder för att mäta och bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga. Syftet var att hitta modeller och stöd för att få fler att komma i arbete och därmed klara sin egen försörjning.

Men utredningens förslag
har glömt bort personer med funktionsnedättning, anser DHR. Gruppen nämns bara marginellt av utredningen som i stället ägnar sin uppmärksamhet åt personer utan funktionsnedsättning som har ett arbete och sedan blivit sjuka.

Synsättet är det samma
som i rehbiliteringskedjan, anser DHR, och efterlyser en diskussion och förslag om hur samhällets stöd till personer med nedsatt rörelseförmåga kan utvecklas för att fler ska kunna söka och ta arbete över hela landet.

Organisationen är också
kritisk till att utredningen har utgått från rehabiliteringskedjans fasta tidsgränser i sitt arbete.
"Människor kommer fortsatt att utförsäkras för att de är för sjuka för att kunna arbeta,inte kan ta alla slags arbeten som finns på arbetsmarknaden över hela landet, inte tillhör de diagnosgrupper som faller inom ramen för förlängd sjukpenning, nekas sjukersättning för att läkare inte kan bedöma om sjukdomen eller skadan kommer att bli varaktig livet ut eller att de av andra skäl inte passar in i regelverkets fyrkantiga mallar", skriver DHR.

Läs hela remissvaret hos DHR »
Läs hela utredningen hos regeringen »

Den här artikeln har följande taggar:

arbetsförmåga, DHR


Text:

Kommentarer är avstängda.