Försäkringskassans loggaI ett år har Försäkringskassan, på uppdrag av regeringen, arbetat med att ta fram en ny metod för bedömning av arbetsförmåga. Syftet är att skapa ett enkelt och enhetligt sätt att bedöma och beskriva arbetsförmåga.
Enligt det förslag som Försäkringskassan presenterar idag ska bedömningen ske genom att den vars arbetsförmåga ska bedömas själv fyller i en rapport om sin situation. Denna vägs sedan samman med medicinska underlag och en bedömning gjord av en särskilt utbildad läkare.

Försäkringskassan kallar resultatet medicinska förutsättningar för arbete. Här ska det, vid sidan om medicinsk diagnos, framgå vilka förmågor en person har när det gäller fysisk, psykisk, sensorisk och psykomotorisk funktion.
Bedömningen av arbetsförmåga är avgörande för om en person ska beviljas sjukpenning eller inte och används vid prövningen mot arbetsmarknaden som alla sjukskrivna ska genomgå vid vissa bestämda tidpunkter under sjukskrivningen.

Denna prövning har fått mycket kritik sedan den infördes av den borgerliga regeringen efter valsegern 2006. Nu hoppas dock socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att den nya metoden ska öka förståelsen för systemet.
“För den som är sjuk blir verktyget ett stöd på vägen tillbaka och kan skapa större trygghet och förutsägbarhet. De nya metoderna handlar inte om att fler eller färre ska få sjukpenning, utan blir ett stöd för att tillämpa lagar och regler bättre”, skriver han idag i SvD.

Det nya sättet att
bedöma arbetsförmåga ska i ett första steg prövas i liten skala mellan september och november i år.

Läs hela rapporten från Försäkringskassan »

Den här artikeln har följande taggar:
sjukförsäkring, arbetsförmåga, Försäkringskassan, Ulf Kristersson

Text:

Kommentarer är avstängda.