Enligt dagens lagstiftning ska sjukskrivnas arbetsförmåga efter ett halv års sjukskrivning prövas mot den "reguljära arbetsmarknaden". Detta har enligt kritikerna inneburit att den som kan antas utföra någon som helst arbetsuppgift förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande och blir av med sin sjukpenning. Det spelar i sammanhanget ingen roll om det finns några jobb där arbetsuppgiften utförs eller inte, menar kritikerna.

Kritiken nådde sin kulmen förra sommaren när en majoritet i riksdagen beslutade att arbetsförmågan i stället ska testas mot begreppet "normalt förekommande arbeten". Den definition som gällde innan den nuvarande regeringen ändrade reglerna 2008.

Ulf KristerssonRegeringen och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har inte varit helt pigga på att gå riskdagen till mötes men idag lägger man en proposition som föreslår att det gamla arbetsmarknadsbegreppet återinförs från 1 juli. Men det handlar om en tillfällig förändring. Både det gamla och det nuvarande arbetsmarknadsbegreppet har brister, anser Kristersson och aviserar i propositionen att ett helt nytt begrepp ska införas på sikt.

Det nya begreppet ska bättre bygga "på den enskildes egna medicinska förutsättningar för arbete". Socialförsäkringsministern utlovar även en mer rättssäker tillämpning. Begreppet ska vila på det arbete som nu pågår på Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen att ta fram ett nytt verktyg för att bedöma arbetsförmåga, uppger Ulf Kristersson.
– Det är otroligt viktigt, om vi ska få en rättssäker sjukförsäkring fullt ut, att den enskildes medicinska förutsättningar, medicinska hinder och medicinska möjligheter att arbeta i ett annat jobb än det jag har just nu prövas mot de krav som finns inom olika yrken, säger ministern och utlovar ett förslag 2013.

Dagens besked från
regeringen välkomnas av oppositionspartierna.
– Det är utmärkt och naturligtvis helt rimligt att regeringen gör som riksdagen vid två tillfällen beslutat. Det kommer att ha stor betydelse för de människor som drabbas av prövningen mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad som nu görs efter 180 dagar, säger vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor, Wiwi-Anne Johansson, enligt ett pressmeddelande.
Även Socialdemoraterna och Miljöpartiet är positiva. Båda partierna talar dock om vikten med att se över hela sjukförsäkringen.
– I arbetet med att ta fram nya regler är det viktigt att inkludera såväl opposition som arbetsmarknadens parter. Men sjukförsäkringen måste reformeras i grunden, taken måste höjas och utförsäkringarna stoppas, kommenterar Tomas Eneroth (S).

Taggar: sjukförsäkring, Ulf Kristersson, arbetsförmåga

Text:

Kommentarer är avstängda.