Direktiven för Arbetsförmågeutredningens, som i dag lämnas till regeringen, var att föreslå användbara metoder för att mäta och bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga.  Anna Hedborg, ensamutredare,  lanserar i sitt slutbetänkand "Gränslandet mellan sjukdom och arbete" tre nya begrepp för arbetsförmåga.

"Arbetsförmåga"
ska användas som nu fram till  dag 180 i sjukskrivningen men ändras därefter till att bara gälla dem som har arbete, eftersom arbetsförmågan ska bedömas mot just detta arbete.
"Medicinska förutsättningar för arbete" används för dem som efter 180 dagar, ska bedömas mot den reguljära arbetsmarknaden. "Försörjningsförmåga" för dem som ansöker om förlängd sjukpenning efter dag 365 eller för dem som ansöker om sjukersättning. På yngre bör ställas högre krav på omställning än på äldre och på den som har hög utbildning och bred arbetslivserfarenhet bör ställas högre krav än på den som inte har det.

Utredningen föreslår även att Försäkringskassan utvecklar ett slags mall för att bedöma individens förmåga att försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden.
– Det är viktigt att inse att situationen då är radikalt annorlunda jämfört med när doktorn ska bedöma om man inte bör eller inte kan arbeta i sitt vanliga arbete. Det finns inte längre någon medicinsk sanning att luta sig emot, säger utredaren Anna Hedborg.
– När ett instrument så småningom ska användas för att fatta beslut handlar det om vilka krav som i försäkringen, dvs. av politikerna, ska ställas på individen. Hur ont kan man ha, hur svårt att röra sig eller hur svårt att koncentrera sig och ändå avkrävas försök att försörja sig själv?

Hittills har sjukdomsbegreppet varit alltför vagt, menar utredningen och för att tydliggöra att det är sjukdom och ingenting annat som är grunden för ersättning från sjukförsäkringen föreslås att  till exempel skönhetsoperationer inte ska ge rätt till ersättning. Om maka, make, partner eller barn avlider föreslås en särskild närståendepenning under tio arbetsdagar. För gravida kvinnor föreslås att graviditetspenning kan betalas ut under högst 30 dagar i slutet av graviditeten.

Slutligen föreslår utredningen
att det samverkansprogram som finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan omvandlas till ett permanent arbetsmarknadsprogram som flyttas fram i tiden och sätts in mellan dag 180 och dag 365. Detta för att stötta dem som behöver ställa om till ett annat arbete.
Länk till utredningen >>

Den här artikeln har följande taggar:
arbetsförmåga, arbete, försäkringskassa, sjukförsäkring

Text:

Kommentarer är avstängda.