Bild på socialförsäkringsminister Cristina Husmark PehrssonSom regelverket ser ut i dag kan en person som förvärvsarbetar bara få bidrag till arbetshjälpmedel upp till 64 års ålder men inte i de fall en person väljer att arbeta efter 65- årsdagen.

Enligt lagen om anställningsskydd har dock arbetstagare rätt att behålla sin anställning fram till 67 års ålder och konsekvensen blir då att den som behöver arbetshjälpmedel inte skulle kunna fortsätta förvärvsarbeta efter 64 års ålder.

Detta har kritiserats från handikapprörelsen och på fråga från Elina Linna (V) svarar nu socialförsäkringsministern att regeringen vill främja arbetslinjen och därmed kommer att höja åldersgränsen för rätt till bidrag till arbetshjälpmedel upp till 67 års ålder och att man även har aviserat detta i budgetpropositionen för 2010 (se budgetpropositionen för 2010 – utgiftsområde 10 s. 32).

Den här artikeln har följande taggar:
Cristina Husmark Pehrsson, arbete, rehabilitering, hjälpmedel

Text:

Kommentarer är avstängda.